Về chúng tôi

Công ty cổ phần Lâm sản Nam định là Doanh nghiệp nhà nước được thành lập vào tháng 7 năm 1991

Công ty được cổ phần hóa tháng 10 năm 1999 với 100% là sở hữu của các cổ đông trong công ty

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất chế biến các sản phẩm đồ gỗ nội,ngoại thất để xuất khẩu và tiêu dùng trong nước

Sản phẩm chủ yếu: Bàn ghế ngoài trời được sản xuất từ gỗ rừng trồng Acacia

Năng lực sản xuất:
-         Công ty có 4 nhà máy, quy mô đồng bộ và trang thiết bị hiện đại
-         Nhân sự:   2.600 người
-         Sản xuất: 40.000 – 50.000 m3 sản phẩm/ năm (tương đương 50.000.000 USD/năm)

Mục tiêu kinh doanh:
-         Cùng hợp tác để phát triển
-         Bình đẳng cùng có lợi
-         Phát triển sản xuất song hành với bảo vệ môi trường và đảm bảo quyền lợi người lao động để phát triển bền vữngVì sự thịnh vượng và phát triển của Công ty chúng tôi sẵn sàng hợp tác liên doanh liên kết để cùng phát triển